Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Klubben, med ca. 2.300 medlemmer på landsbasis, er landets største raseklubb knyttet til Norsk Kennel Klubb. Vi har også utstrakt kontakt med klubber på verdensbasis. Som raseklubb arbeider vi for å ivareta vår rases egenskaper som en av verdens mest anvendbare hunder. Det er anvendbarheten vi legger vekt på, og som også gjør Schäferhunden til den populære rasen den er i dag. Formålsparagrafen som omhandler utdanning / bruk av rasen, hvordan klubben skal drives sammen med rasestandarden og våre regler for avl og oppdrett er derfor sentrale deler av vårt regelverk..

Formålsparagrafen: (Vårt lovverks § 4)
Klubben har ikke noe ervervsmessig formål, men har som hovedoppgave å overvåke avl, oppdrett og utdannelse av Schäferhunden. Gjennom dette søker klubben å fremme Schäferhundens anvendelse som brukshund, slik at den kan brukes i samfunnets tjeneste i ettersøkninger og annet humanitert arbeide. Dette viser kort de hovedmålsettninger klubben har, samtidig som de gir hovedrettnignslinjene for alle våre medlemmer. Det er rundt disse prinsippene vi sier at alt vårt arbeide skal sentreres. Det er vår filosofi at de grunnpilarene som kan ledes ut av disse linjene gir de beste forhold for schäferhunden, fellesskapet og det enkelte medlem. Ved siden av formålsparagrafen vil du finne at "Rasestandarden" ( fast beskrivelse av rasens bygningsmmessige og mentale ideal ) er to av de viktigste rettersnorene i klubben. Du vil derfor også se at hele vårt system er utformet på en slik måte at Formålsparagraf og Rasestandard er utspringet for all vår aktivitet.

Vår organisering:
Norsk Schäferhund Klub ledes i det daglige av et Hovedstyre bestående av valgte tillitsmenn. Utover dette består den sentrale ledelsen av et Hovedavlsråd ( HAR - som skal overvåke avlsarbeidet) et Hovedbrukshundutvalg ( HBU som er ansvarlige for opplæring og utdanning av hundeeiere ) og en redaksjon som er ansvarlig for utgivelsen av vårt medlemsblad "Schäferhunden". Klubben er delt inn i flere avdelinger på landsbasis slik at flest mulig skal få anledning til å ta del i et godt og aktivt hundemilijø. Avdelingene ledes av et avdelingsstyre med undreordnede "fagutvalg" for å skape et bredest mulig tilbud til hver enkelt. I avdelingene drives utstragt arbeide med utdanning og bruk av Schäferhunden.

Det avholdes følgende typer trening av hundene:
- Lydighetstrening - alt fra dagligdags dressur til konkurranserettet trening.
- Brukshundtrening hvor bruk av hundens luktesans i form av spor, felt og runderingssøk bruker sine medfødte sanser til å finne personer eller utlagte gjenstander.
- Sosial trening - hundene lærer seg til å omgås andre hunder.
- Utstillingstrening - hund og eier lærer hvordan hunden skal bevege seg med tanke på ekstriørbedømmelse og hvordan hunden skal trenes fysisk.

Hver avdeling avholder prøver og konkurranser med jevne mellomrom. Det avholdes også medlemsmøter, temakvelder og helgekurs som har som mål å bistå den enkelte hundeeier til et bedre hundehold. Vårt hovedmål er at vårt klubbmiljø i den lokale avdeling skal være så godt at enhver ny-bakt hundeeier skal føle seg velkommen. Samtidig er det viktig at det hundefaglige i alle avdelinger har så høy kvalitet at også eliten innenfor hundearbeidet finner utfordring i vår klubb. 

Det er i dette, store, fellesskapet vi også ønsker deg velkommen !!
Som nytt medlem vil du få tilsendt noe informasjon, vårt tidsskrift som utkommer 4 ganger pr. år og vårt lovverk som gir deg en informasjon om hvordan vår klubb skal drives, hvordan avlsarbeidet skal foregå og liknende. Her vil du, som tidligere nevnt, finne Formålsparagrafen ( § 4 )som et sentralt punkt. Som medlem har du plikt til å følge lovverket, til rasens, klubbens og eget beste. Det forventes også at du, som vårt medlem underordner deg det regelverk som til enhver tid bestemmes av NKK.

Det legges altså vekt på et seriøst hundehold til alles beste.
Som du ser har vi en mening med våre medlemmer som går litt lengre enn å få dem til å betale kontingent. Vår vilje er faglig godt hundehold og godt vennskap blandt hundeeire til rasens og den enkelte eiers beste! Bli derfor med oss på dette arbeidet ved å melde deg inn!!

Sist oppdatert 11.03.2022 kl. 09:53

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn