Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Nyheter fra styret



22.12.2020

Kunngjøring.

 

Avdelingens generalforsamling avholdes onsdag 10 februar 2021.

 

Forslag til generalforsamling må være styret i hende senest 12 januar.

 

Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 12 januar.


10.11.2020

Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak etter en periode med økt koronasmitte. Folkehelsieinstituttet har også gitt råd til befolkningen om smittevern. Les mer her Rutiner for smittevern


09.11.2020

Oppdatert "Særskilte bestemmelser for trening innen gruppe C i NSchK avd. Romerike (inkl. LL Alme)


21.10.2020

Søknad om HS ærespris. Frist for innsendelse til avdelingen er 30 nov på e-post til post@nschk-romerike.no 

14.10.2020

Til alle våre medlemmer. 

 

Vi vil dessverre ikke arrangere noe julebord i år som tidligere pga pandemien og smittefaren. Vi håper 2021 blir et år hvor sånt blir normalt igjen. 

 

Vi vil også opplyse at styret har besluttet at avdeling Romerike skal samle sine aktiviteter på Hiet. Det medfører at avdelingen vil avslutte bruken av Lillestrømbanen når denne sesongen er over. Avdelingens materiell flyttes til Hiet før vinteren. 

 

Vi vil også nevne at vi har leid en ridehall ved Årnes, og håper denne blir godt besøkt i vinterhalvåret. Se forsiden på vår hjemmeside.

 

Vi ønsker dere en fortsatt fin høst.

Mvh

Styret NSchK avd. Romerike


03.08.2020

Gruppe C Særskilte bestemmelser gruppe C 02082020


07.05.2020

Avdeling Romerike starter opp med aktiviteter fra 7. mai 2020 med inntil 50 personer samlet.

Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted. For oss er offentlig sted på Hiet og på Lillestrømbanen.

Vi som ansvarlig arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:
1. Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernråd overholdes. Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.
2. Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid. Alle som deltar på avdeling Romerikes aktiviteter, må uoppfordret kontakte den ansvarlige for å la seg føre opp på en liste over deltakere.

Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde.

NKKs klubber og forbund kan fra 7. mai starte opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet. Dette varslet helseminister Høie og kulturminister Raja i pressekonferanse 30. april.

01.05.2020

Dette er siste advarsel vi får fra gårdeier!
Ang kjøring til Hiet og kjøring over gården. Det SKAL kjøres i gangfart maks 5 km/t !
Vi vil få rapport av gårdeier og reg.nr/bil blir notert. Vedkommende som blir notert får ikke tilgang til Hiet på ubestemt tid.

Styret


26.02.2020

Vi har nå erfart de forskjellene mellom sider og grupper på FB. Da det ikke er mulig for andre å publisere noe på vår hovedside, så opphever arkiveringen vi vår gruppe på FB. Da vil det være enklere for andre avdelinger å publisere noe.

Talerøret fra styret i avd. Romerike er vår hjemmeside på web og vår FB side.


16.12.2019

Kunngjøring. 
Avdelingens generalforsamling avholdes 11 februar. 
Forslag til GF må være styret i hende senest 14 januar. 
Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 14 januar. 

Styret


10.07.2019

Oppdatert info om HBU og de som fortsatt sitter i komiteen ref HS. Se https://norskschaeferhund.com/hs/tillitsvalgte 


07.07.2019

Vi takker våre venner i avd Nordefjelske for god og informativ informasjon i "saken alle snakker om" vedrørende HS leder, Geir Flønes og Anett Bäck.

Informasjon fra Styret i NSchK Avd Nordenfjeldske.

Historie:

Fredag 6. april (kvelden før rep. møtet) mottar HAR leder en e-post. Den er sendt fra en hotmail-konto og avsender er tilsynelatende et tidligere styremedlem i HS, det er brukt forbokstav og hele etternavnet som underskrift.

Da e-posten ikke blir åpnet grunnet flyreise og møte i forkant av rep. møtet, blir HAR leder forsøkt oppringt fra skjult nr. Etter flere oppringinger svarer HAR leder, som får beskjed av en mannsstemme om å «læs mail’n din».

E-posten omhandler HS leder, Geir Flønes sin hund Team Cayira Hercules og hans IPO 1 prøve. Det står bl.a.: «Man har etter undersøkelser via forsikringsselskap funnet ut at hunden har vært operert i mars 2017, dermed har den ikke kunnet avlagt prøve i juli 2017». Videre i e-posten svertes både HS leder og hans kone Annett, samt HS nestleders oppdrett.

DU (disiplinærutvalget) blir informert om e-posten, og det blir informert både til sittende HS før rep. møtet og nye HS etter rep. møtet. I dagene etter Representantskapsmøtet blir det sendt svar til denne hotmail-kontoen, der det angivelige tidligere HS medlemmet tiltales med fullt navn. Man ber der om nærmere utredelse og bevis for påstandene som er fremsatt. Vedkommende gjøres samtidig oppmerksom på at HS Leder har hund fra en kennel og at nestleder er oppdretter i en annen kennel. Det kommer svar på e-posten, det oppgitte navnet blir ikke korrigert og e-posten er undertegnet med initialer denne gang.

Det blir tatt telefonkontakt med det tidligere medlemmet av HS, som avviser noen som helst slags forbindelse til e-postene. Vedkommende blir sjokkert over at sitt navn er misbrukt.

Etter dette tar HS leders kone, Annett, kontakt med sitt forsikringsselskap. De kan bekrefte at ingenting er sendt fra dem på denne hunden. Annett sjekker videre med sitt veterinærkontor, og heller ikke der er noen epikrise sendt til noen. Like etter samtalen blir Annett oppringt fra veterinærkontoret. De lurer på om hun har sendt en e-post nettopp? De har akkurat mottatt en e-post som er undertegnet både Geir og henne. I e-posten bes det om sensitive opplysninger om deres hund.

Veterinærkontoret svarer på e-posten, henviser til GDPR regler og ber dem møte opp personlig med legitimasjon for å hente ut opplysningene.

Dagen etter møter en person opp ved veterinærkontoret. Han henviser til e-posten han har sendt dagen før, og ønsker utskrift av epikrise på hunden som står i hans kones navn. De spør hvem han er, og han svarer Geir Flønes. De ansatte gjenkjenner derimot personen. De ber om legitimasjon. Den har jeg i bilen svarer han og går ut. Vel ute i bilen kjører mannen avsted uten å komme tilbake. Han blir dog fotografert av personalet på veterinærkontoret.

Annett og Geir får tilsendt e-posten som ble sendt veterinærkontoret. Geir ser da at den har samme hotmailadresse som e-posten som ble sendt HAR leder før rep. møtet. E-posten er nå undertegnet «Annett og Geir».

Det kommer en skriftlig bekreftelse fra veterinærkontoret der de navngir personen som har vært der og utgitt seg for å være Geir. Vedlagt er også bilde tatt av en av de ansatte. I dagene/ukene som følger blir diverse e-poster sendt rundt om i «hunde-norge». Det blir ringt og sendt meldinger på messenger og i e-post. De fleste med lignende innhold. Fellestrekk er å sverte HS leder, hans kone og deres hund. Det verserer forskjellige versjoner om årsaken og bevisene. Men saken er den samme.

Underveis kan det også virke som om andre personer med en annen agenda har «slengt seg på» denne trakasseringen.

Fakta:

Hunden er trent av Geir og Annett. Geir avla BH og AD i slutten av september 2016 med hunden i NSchK Avd Nordenfjeldske.

De leverer sin hund til oppdretter i juni 2017 for å avlegge en prøve. I juli får de beskjed om at prøven er bestått, og hunden blir hentet slik at den kan overleveres før ferien. Hunden har tatt sin IPO 1 i Belgia.

Papirer og startbok blir levert inn til NKK etter ferien 2017. HAR får også tilsendt nødvendig dokumentasjon. Hunden får sin tittel og sitt championat høsten 2017.

Etter alle disse «anonyme» e-postene blir dette en sak for DU i Norsk Schäferhund Klub. DU tar kontakt med NKK. NKK sjekker med Belgiske Kennel klubben som ikke kan bekrefte at det vært søkt om noen FCI prøve den aktuelle dato. DU/NKK mottar bekreftelse fra lederen i Belgisk Schäferhundklubb, om at hunden har deltatt på en prøve arrangert av dem, i henhold til regelverk og bedømt av en SV-dommer.

NKK sier at prøven kun er SV godkjent og ikke FCI godkjent, så de fratar hunden sin IPO 1 tittel og NUCH ettersom prøven ikke kan bekreftes av Belgisk Kennel Klubb.

De fleste hundeeiere i Norge som sender sin hund til utdanning i utlandet, eller for å avlegge en prøve i utlandet, har liten mulighet til å sjekke om prøven er godkjent i både FCI og SV.

Det har også blitt nevnt at hunden ikke står med på listene i SV. Det er heller ikke kjent blant alle hvordan man kommer på denne listen. Etter en undersøkelse viser det seg at man som medlem i SV, kan være abonnent SV-DOxS (SV Database). Her kommer alle SV prøver og utstillinger foretatt i Tyskland automatisk. Er prøven tatt i annet land kan man få sine resultater registrert i databasen ved å selv legge dette inn og få det bekreftet ved innsending av startbok, og ved bekreftelse fra arrangerende klubb.

Geir eller Annett er ikke medlemmer i SV og kan dermed heller ikke abonnere på SV-DOxS. De har dermed ikke hatt anledning til å legge inn prøven på denne hunden, selv om de har kunnet sendt inn både kopi av startbok og bekreftelse fra Belgisk Schäferhundklubb.

Styret i NSchK Avd Nordenfjeldske støtter fullt og helt HS Leder Geir Flønes og hans kone Annett Bäck. De som står bak denne trakasseringen er ondskapsfulle og ønsker å ødelegge for disse privat samt å fjerne Geir som NSchKs leder.

Til dere som sitter rundt om i avdelingene: Tror dere virkelig at våre to sentrale tillitsvalgte som har «jobbet for klubb og rase langt utenfor det man kan forvente» i 30 år (siden 1989! - begge er tildelt fårehunden i gull for sitt arbeide), frivillig har utsatt seg for all denne negative oppmerksomheten?

 

4. juli 2019

Takk for at du tok deg tid 😊

 


26.06.2019

Mail mottatt styret fra DC ang saken fra HBU

Norsk Schäferhund Klub

Disiplinærutvalget


DU har fått i oppdrag av HS om å gi en redegjørelse for de fakta som foreligger om klubbens leder og IPO-kåringen.

 1. Hunden ble levert oppdretter som hadde påtatt seg oppdraget med å gjennomføre det praktiske for å få hunden kåret med IPO1.
 2. Prøven ble gjennomført og bestått i Belgia for SV-dommer.
 3. Signert prøvebok foreligger og er forevist.
 4. Prøven er ytterligere bekreftet gjennomført av leder i Belgisk Schäferhund klubb.
 5. I følge den Belgiske kennelklubben var ikke prøven terminfestet hos dem og følgelig ikke FCI-godkjent.  NKK må forholde seg til FCI’s reglement og har derfor strøket prøveresultatet.
 6. NKK uttaler i sitt vedtak at de ikke har noe grunnlag for å anta at prøven ikke er gjennomført, men at de ikke kan godkjenne resultater fra prøver som ikke er gjennomført i FCI-regi.  NKK sier videre at de når de blir gjort kjent med slike forhold er forpliktet til å stryke oppnådde titler. 

26.6.2019


Arne Kristianstuen                                                     Knut Brekke

 


25.06.2019

Mail mottatt styret fra HBU

Vedrørende våre verv i HS / HBU

 

Vi vil med dette informere klubbens avdelinger at HS sekretær og et samlet HBU i dag har fratrådt våre verv med øyeblikkelig virkning. Dette på grunn av manglende tillitt til HS leder samt Hovedstyrets behandling av nedenfor nevnte sak.

Kvelden før representantskapsmøtet 2019 mottok HAR-leder en mail hvor det ble stilt spørsmål vedrørende HS leders schäferhund – Team Cayira Hercules – sin IPO1 meritts gyldighet.

Det er fremlagt en prøvebok som sier at hunden har bestått sin IPO1 prøve i utlandet. Etter NKKs undersøkelser viser det seg at prøven ikke er anerkjent i landets kennelklubb og FCI og hundens meritter (IPO1 og utstillingschampionat) er derfor nå underkjent og strøket av NKK.

Vi kan derfor ikke lenger sitte i våre verv hvor vi har en HS leder med ugyldig prøvebok (ikke fulgt regler i henhold til prøveavleggelse) samt et flertall i Hovedstyret som mener at DUs innstilling i saken er god  («henlegge saken som  intet klanderverdig forhold”) og at dette ikke har noen innvirkning på tillitt til HS leder.

 

Med vennlig hilsen

 

Berit S. Hansen                 Hege Falck-Bilden

Tidligere HBU leder        Tidligere HS sekretær

 

Kopi sendt:         Tidligere tillitsvalgte i HBU

Valgkomiteens leder

 


11.04.2019

Styret har besluttet at alle som skal trene RIK gr-C. Det gjelder bitepute, halvarm osv, må inneha RIK-lisens fra NKK, for å benytte avdelings figuranter i organisert trening.

Link til NKK sin side for lisenser: https://www.nkk.no/hunder-med-rik-lisens/category1271.html

Håper på full forståelse for dette.

Hilsen Styret


17.03.2019

Vi innkaller herved til medlemsmøte på Meierigaarden kro og selskapslokaler onsdag 27/3-2019 kl 1830 for gjennomgang av rep. mappe.


18.02.2019

Protokoll fra generalforsamllingen ligger her.


21.01.2019

Innkallelse til Generalforsamling for NschK avd. Romerike for 2018 er lagt ut på Facebook, sendt på mail (om du ikke har fått den, sjekk på NKK at du er oppført med riktig e-post eller i spam/søppel mappen i din innboks) og lagt ut her på vår hjemmeside.

Håper du har anledning til å komme.


20.01.2019

Dette burde vært unødvendig å legge ut, men vi har fått tilbakemelding på at det er mye hundemøkk etter våre hunder på Harkerud etter stevne.
Dette er ikke bra!! 
Plukk alltid opp etter hunden din når du er på stevne/treningsfeltet. Konsekvensen kan være stor for klubben(e) som skal arrangere noe... Styret avd Romerike


10.01.2019

Takk til dere som har satt oss opp som mottager i Grasrotandel på Norsk Tipping. 13 306,- kom inn på vår konto for 2018. Dette er en fordobling mot 2017  


11.12.2018

Avdeling Romerike sin generalforsamling avholdes onsdag 6 februar 2019. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende 4 uker før. 
Forslag på kandidater til verv, må være valgkomiteen i hende 4 uker før. 
Styret


07.11.2018

Hiet er nå gått i dvale for vinter. Det meste av utstyr er ryddet inn. Hiet kan selvfølgelig benyttes så lenge veien er kjørbar.

Husk å melde dere på ridehus treningene som starter 4 desember. Se forside for mer info. 


18.06.2018

Tusen takk til alle som var med på vårt stevne i helgen, enten som utstiller, LP deltager, dommere, ringpersonell eller dugnadsgjeng😊. Dere var alle med på å gjøre dette til ett fantastisk arrangement🤗


09.04.2018

Info ang Rep. møte som ble avholdt helgen uke 14 vil komme.


05.04.2018

Medlemsmøte med gjennomgang av Rep.mappa på Meierigården.


19.03.2018

REPRESENTANTSKAPSMØTE 2018 7. APRIL 2018

Quality Airport Hotel Gardermoen

Årsmøtemappa finner du her 


22.01.2018

Kunngjøring.

Innkalling til generalforsamling ligger HER


Avdelingens generalforsamling vil avholdes tirsdag 6 februar 2018.

Forslag som ønskes behandlet eller forslag til kandidater, må være styret/valgkomiteen i hende innen 9 januar 2018.

Styret


21.12.17

Vi har mottatt en høring fra HS ang Norsk Vinner 2018. Se vedlegg her. Alle tilbakemeldinger på dette skal til HS. HS ønsker tilbakemelding innen 15. februar 2018.


02.12.17

Kunngjøring
Avdelingens generalforsamling vil avholdes tirsdag 6 februar 2018.

Forslag som ønskes behandlet eller forslag til kandidater, må være styret/valgkomiteen i hende innen 9 januar 2018.


18.10.17

Romerriksmesterskapet er avlyst grunnet for få/ingen påmeldte. 


17.10.17

Medlemsmøte onsdag 1 November kl 19.30 på Hiet. 

Agenda. 

 • Oppsummering fra komiteer 2017. 
 • Tanker for 2018. 
 • Dugnader/ting som bør gjøres i 2018. 
 • NV treningsgruppe 2018. 
 • Jubileum 2018. 
 • Noen som kan tenke seg å være med i komiteer, styre og stell... Valgkomiteen er representert. 

Kom gjerne med innspill. 


02.10.17

Sesongen for stevner går nå mot slutten og det nærmer seg tid for og sende inn resultater for utdeling av hovedstyrets Ærespriser i LP, Utstiling, RIK og Bruks. Håper flest mulig sender in sine resultater.
Resultatene sendes til - ato@patentstyret.no
Frist: 30 oktober
Legger ved linker til regelverket:
http://norskschaeferhund.com/…/30-hs-aerespris-utstilling-s…
http://norskschaeferhund.com/regler/104-hs-aerespris-i-lp
http://norskschaeferhund.com/regler/31-hs-aerespris-i-ip-rik
http://norskschaeferhund.com/regler/105-hs-aerespris-i-bruks


28.09.17

Vintertrening 2017/2018. Vi får benytte samme ridehus som i fjor, Østre Mørdre gård, Strømgutua på Årnes. Treningsdag er torsdager kl.1930-2130. 
Treningsavgift kr.600,- pr. person. 
Innbetales til kto 1321.15.56204. 
Påmelding skal skje via vår hjemmeside. 

Desember 7 - 12, Januar 4 - 11 - 18 - 25, Februar 1 - 8 - 15 - 22, Mars 1 - 8 - 15 - 22


09.09.17

Vi gratulerer alle startende med gode gjennomførte AD / BH prøver hos oss i helgen. 


08.09.17

Om det er noe dere ønsker å ta opp til våre styremøter så send oss gjerne en mail til sekretær ( ato@patentstyret.no ), så skal vi ta opp saken din.


05.09.17

Vi håper at våre medlemmer tar hensyn på banen i Lillestrøm og ikke bruker den fra onsdag 6/9. Da vi skal ha ferdselprøve der på lørdag og vi ønsker å legge alt tilrette for de startende. Takk for hjelpen og sees på lørdag.🐕


31.08.17

RIK kurs

Lydighetskurs med Elisabeth Wold 23 - 24 September kl 10.00 på Hiet. 
IPO-spor med Britt Ellingsen den 14-15 Oktober kl 10.00 på Romerike.

Kurset er for de som har tenkt å gå opp i nær fremtid inn RIK programmet og har gjennomført FP.
Ekvipasjer fra egen klubb har førsterett. Kun få plasser.

Påmelding til Anette Tobiassen – ato@patentstyret.no
Husk å si hvilket kurs du ønsker, eller begge 2.


22.08.17

AVLYST GRUNNET FOR FÅ DELTAGERE

LP-kurs / Grunnkurs

Vi ønsker dere velkomne til lydighetskurs/ grunnkurs 6 tirsdager fremover, med kursstart på Hiet tirsdag 5 september kl 18.00 - kl 20.00 og 6 tirsdager fremover.

Vi har vært så heldige å få Anne Østlid til å være kursleder. Ved mange påmeldinger, vil det være en hjelpeinstruktør.

Det skal være minimum 6 deltagere for at kurset blir gjennomført. Pris for klubbens medlemmer 1300,- og andre 1700,-. Er du ikke medlem? Logg deg inn på NKK og meld deg inn i klubben.

Påmelding skal skje via vår hjemmesiden https://www.nschk-romerike.no/kalender.html . Bindende påmelding og kurset skal være innbetalt innen senest 1/9-17. Det er begrenset antall plasser, så første mann til mølla.


22.08.17

Konkurranse kurs. 

LP kurs på Hiet helgen 14 - 15/10 med KRISTIN GUDEM. Kristin er en av våre dyktigste LP utøvere i Norge, hun ble forøvrig nr 2 på NKK Lillehammer helgen uke 33, og dermed sikret seg en plass på landslaget til Nordisk.

Dette kurset er for dere som har bør en 1 premiering i LP2, LP3 og FCI3.

Det skal være minimum 6 deltagere og det er satt maks 8 ekvipasje. Pris for klubbens medlemmer 1500,- og andre 2000,-. Observatør 1 dag 200,- 2 dager 300,-. Er du ikke medlem? Logg deg inn på NKK og meld deg inn i klubben. 

Påmelding skal skje via vår hjemmesiden. https://www.nschk-romerike.no/kalender.html .

Det vil komme nærmere info om når på dagen kurset starter. Bindende påmelding og kurset skal være innbetalt innen senest 2/10-17.


24.07.17

I forbindelse med IPO NM som skal foregå hos LL Alme, så ber vi innstendig om at det ikke blir gått/lagt IPO/SPH spor fra i dag til og med lørdag 5/8 i området Sørum, Lørenfallet, Frogner og Nittedal. Om du er usikker, ta kontakt med Jens Røhnebæk 917 06 315!


20.07.17

Styret ønsker alle startende på NV, lykke til :-)


12.07.17

Lokallaget vårt skal arrangere IPO NM 4-6 august, og de håper så mange som mulig kommer for å se denne begivenheten :-) Se www.iponorge.no/NM2017 for nærmere informasjon.


06.07.17

Info fra HBU: 

Grunnet nedgang av påmeldte i NM Lydighet, har Hovedstyret besluttet å avlyse 1 dommer.

Dommer Anne-Marit Traaholt vil dømme alle klasser!

Velkommen og Lykke til!


05.07.17

Gjennomkjøring på LP for de som starter på Norsk Vinner på Lillestrøm banen den 16/7 kl 12.


05.07.17

Alle fellestreninger på Hiet har fra idag tatt sommerferie. Starter opp igjen ved skolestart og nærmere info kommer. Men Hiet er fortsatt åpent, så vi ses helt sikkert for trening av hund på egenhånd. Ha en knakende fin og aktiv sommer med hunden 


20.06.17

Vi har endelig fått VIPPS, så nå kan du bruke kode 90885 for å betale for deg i kiosken.


28.05.17

Styret i avd Romerike vil takke alle deltagere som tok turen til oss, og alle som har bidratt på en eller annen måte for at vi kan gjennomføre stevne

Strålende vær på lørdagen, godt og svalt på søndagen gjorde at vi var heldige med været og satte en veldig god ramme på dette

Kort oppsummert om våre egne i LP :
Veldig mange dyktige ekvipasjer var representert. Anne gikk en fantastisk fin LP1 konkurranse med Vibby. Liv Marie og John-Harald hadde en hund som ikke ville være med fra starten, og vi tok resten av øvelsene som god trening

I utstillingsringen hadde vi mange flotte hunder som fikk vist seg fram. Flere av våre medlemmer har hatt stor suksess i utstillingsringen og en stor gratulasjon til dere alle. Eget innlegg og flere bilder kommer

Stor takk til dommere i LP og utstilling som hjalp oss igjennom dette

Også takk til Canider, Arrak Outdoor som ville ha stand hos oss. Og en veldig stor takk til vår hovedsponsor Meradog

Og en stor takk til Sand IL som leide oss dette fine området i helgen

Mange bilder HER


23.05.17

PM til stevne er sendt ut. Ta kontakt med oss om du ikke har mottatt denne.


22.05.17

PM til stevne blir sendt ut iløpet av dagen. NKK jobber med en feil i deres datasystem. Enn så lenge så finner dere litt info her..

Sekretariatet er åpent fra kl 0900. Det er 24 påmeldte. LP1 - 9 stk, LP2 – 7 stk, LP3 – 6 stk og FCI3 – 2 stk. Dommer for dagen er Arild Berntsen. Oppmøte i LP1 er kl 1000, LP2 er kl 1130, LP3 er kl 1230 og FCI3 er kl 1330. Vi håper alle har mulighet til å tilbringe denne dagen på vårt stevne. Det vil være kiosksalg, og kiosken med varmmat og drikke tar VIPPS. Vi har også ett lotteri med umiddelbar trekning – Husk kontanter


05.05.17

Vi takker alle som har oss som grasrotmottaker: Norsk Tipping vil på vegne av Norsk Schäferhund Klub Avd Romerike, takke for bidraget gjennom Grasrotandelen! Din grasrotmottaker Norsk Schäferhund Klub Avd Romerike får utbetalt 1,936 kroner i grasrotmidler i mai. Totalt er det generert 147,9 millioner kroner gjennom Grasrotandelen hittil i år. Dette er mulig fordi du og over én million grasrotgivere, har valgt seg en forening som sin grasrotmottaker.


04.05.17 

Minner om vår gjennomgang av NKK Kåringsprøven på Hiet i dag kl 1800 med Dommer Anne-Marit Traaholt.


03.05.17 

Banen på Lillestrøm er igjen åpen for trening, men la venstre hjørne fortsatt få litt "ro".


03.05.17 

Norsk Vinner LP trening finner du her


02.05.17 

Liten reminder på Vår kick-off vi skal ha til helgen. Det har kommet noen påmeldinger i nesten alle klasser, og vi har fortsatt plass til flere. Sjefen i ringen den dagen (bortsett fra føreren..) er Gøril Nordve. Håper flere vil benytte anledningen til å teste formen i LP og øvelsene som er på bronsemerket denne dagen. Husk at det er lov med belønning under øvelsene :-)
https://www.nschk-romerike.no/arrangement-475.html


28.04.17 

Avdelingen skal arrangere NKK Kåringsprøve den 11 Juni og i den sammenheng ønsker vår Dommer for dagen - Anne-Marit Traaholt - å gjennomgå regelverket med oss på Hiet Torsdag 4/5 kl 1800. Nytt regelverk fra 01.01.17, så dette er en kjempe sjanse til å få en god gjennomgang hvis du noen gang ønsker å ta en Kåringsprøve. Det vil også bli vist noen ekvipasjer i den praktiske delen – spor og lydighet. Ønsker alle velkommen til Hiet Torsdag 4/5 kl 1800


26.04.17 

Husk utstillingsforedrag på Hiet med Øyvind Sørlie 26/4 kl 1900


19.04.17 

Utstillingstreningen starter 3 mai.


19.04.17 

Banen og området vi disponerer på Lillestrøm er STENGT for ethvert bruk fram til 1 mai.



Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn